fermez cette fenêtre pour revenir au site de microrun


ZA:
zask_getoldalpha & fonctions associées
zask_getoldcheck
zask_getoldradio
zask_ismodif & zaskrollback_restore
zask_setHsize
zask_winback
zask_wincolor
zask_wincolor_def
zask_wincolor_dyn
zask_winfont
zaskgoto_linerefresh
zaskgoto_listrefresh
zaskoblig & zask_notoblig


ZB:
zbackmode
zbmp_ydisplay
zbmp_getdiml
zbmp_getdimh


ZC:
zcalc
zcalc_user
zcalendar
zcalendar_user
zclear_zone
zcol_changesort
zcol_modif
zcol_setdefault
zcontextmenu_user


ZD:
zdat_getoday
zdialog & zdialog_end
zdialog_ismodif & zdialog_notmodif
zdialog_user


ZF:
zf_iadd_word
zf_iconfig
zf_iend
zf_iexec
zf_igetline_number
zf_igetpage_number
zf_igoto
zf_iinit
zf_inextword
zf_inextwordc
Les fonctions zf_iprintXXX
zf_irollback
zf_isetpage_number
zfile2mem_config & zfile2mem_search & zfile2mem_delay
zfilezi
zFTP_connect + zFTP_disconnect
zFTP_createdir + zFTP_deldir
zFTP_find
zFTP_getfile + zFTP_sendfile
zFTP_renfile + zFTP_delfile

ZG:
zget_profstr
zget_profstrcom
zget_sep
zget_maxx_tools
zgetregvalue


ZH:
zhkey_equal


ZI:
zi_atb
zi_assign
zi_close
zi_cfile
zi_delete
zi_dfile
zi_down, zi_mdown, zi_up, zi_mup
zi_first, zi_mfirst, zi_last, zi_mlast
zi_getinfos
zi_getnocurrent
zi_insert
zi_modif
zi_open
zi_read
zi_rename
zi_search & zi_msearch
zi_svzi, zi_rtzi
zi_xclink
zi_xcount
zi_xdlink
zi_xposit et zi_xpositd
zi_xsearch
zi_write
zi_zcread, zi_zcreadlock
zi_zcwrite

zimp_excelpreview
zimp_excelprint
zimp_excelprintex
zimp_excelconfig
zimp_excelsave
zimp_getexcelpath
zimp_getprinter
zimp_getprinterex
zimp_getwordpath
zimp_imppreview
zimp_impprint
zimp_setdefprinter
zimp_wordconfig
zimp_wordpreview
zimp_wordsave
zimp_wordprint

zinternet_connect + zinternet_connect


ZK:
zkeyboard_show & zkeyboard_hide


ZL:
zlabeldcl
zlifposit_x et fonctions rattachées
zlifposit_xzi
zlifposit_xzid
zlifposit_zi
zlifposit_zid


zlist_additem
zlist_browse
zlist_create
zlist_delitem
zlist_destroy
zlist_getnbitems
zlist_getnewlist
zlist_getitem
zlist_insitem
zlist_moditem
zlist_sort
zlisuser/zlisuserex
zlib_getvers


ZM:
zmesdefault
zmesno_yes
zmenu_moveto


ZO:
zODBC_connect + zODBC_disconnect
zODBC_down
zODBC_execute
zODBC_getinfos
zODBC_init + zODBC_end
zODBC_nextdiese et fonctions rattachées
zODBC_readerror
zopenfile_dial


ZP:
zplay_sound
zprogress_create
zprogress_nextone
zprogress_clear
zpxyalpha et fonctions rattachées.


ZS:
zsavefile_dial
zsendmail et zsendmail_auth
zstatus2bubble
zstatusdcl


ZT:
ztoolbar_addtool
ztoolbar_create
ztoolbar_remove
ztoolbar_show


ZW:
zw_oem2ansi et zw_ansi2oem
zw_reboot
zwexa_center
zwexa_iconize
zwexa_move_resize
zwexa_resize
zwin_getback
zwin_nbbitspixel
zwinback
zwincenter
zwindow_title
zwindow_position
zwrite_profstr
zwrite_profstrcom